Herroepingsrecht

1. Wettelijk heb je het recht om binnen veertien (14) dagen af te zien van je aankoop. Jij, als klant van Tuur/Revor Group daarentegen, beschikt over een herroepingsrecht van honderdtwintig (120) dagen op het matras en topper en dertig (30) dagen op al onze andere producten. Op basis van het herroepingsrecht kan je binnen honderdtwintig (120) dagen in het geval van het matras en topper of dertig (30) dagen voor alle andere producten vanaf dag die volgt op de levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. Je bent niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Tuur/Revor Group hoort uiteraard wel graag je feedback zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

2. Indien je je herroepingsrecht inroept in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de wettelijke bepalingen, zal Tuur/Revor Group het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen. Tuur/Revor Group zal instaan voor de retourkosten en zal je terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

3. Als je wenst beroep te doen op het herroepingsrecht, moet je dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Tuur/Revor Group meedelen. Deze mededeling moet binnen de honderdtwintig (120) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten en kan opgestuurd worden naar hello@tuur.eu.

4. In die mededeling moet je verplicht volgende informatie vermelden:

• Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
• Het ordernummer/referentienummer, dit kan je terugvinden op de bevestiging/factuur van de bestelling;
• Een opsomming van de producten die je wenst terug te sturen uit je bestelling;
• Je naam en adres;
• Je handtekening.

Vervolgens zal je met Tuur/Revor Group overeenkomen wanneer het Product opgehaald kan worden door de externe partij aangeduid door Tuur/Revor Group.

5. Jij bent verantwoordelijk voor waardeverminderingen van de Producten die voortvloeit uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Tuur/Revor Group is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen. Dit echter pas nadat Tuur/Revor Group de initiële aankoopprijs aan de Consument heeft terugbetaald.