GRATIS VERZENDING EN RETOUR
120 NACHTEN PROEFSLAPEN
NIET GOED GELD TERUG-GARANTIE

120 nachten proefslapen

Herroepingsrecht

1. Wettelijk hebt u het recht om binnen veertien (14) dagen af te zien van uw aankoop. U, als klant van Tuur/Revor Group daarentegen, beschikt over een herroepingsrecht van honderdtwintig (120) dagen op al onze producten. Op basis van het herroepingsrecht kan u binnen honderdtwintig (120) dagen vanaf dag van levering van het Product, alsnog afzien van de aankoop. U bent niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van een motief. Tuur/Revor Group hoort uiteraard wel graag uw feedback zodat we onze dienstverlening en producten kunnen verbeteren.

2. Indien u uw herroepingsrecht inroept in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de wettelijke bepalingen, zal Tuur/Revor Group het werkelijk betaalde bedrag terugbetalen binnen veertien (14) kalenderdagen. Tuur/Revor Group zal instaan voor de retourkosten en zal u terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee deze de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

3. Als u wenst beroep te doen op het herroepingsrecht, moet u dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Tuur/Revor Group meedelen. Deze mededeling moet binnen de honderdtwintig (120) kalenderdagen gebeuren vanaf de dag van (fysieke) ontvangst van de Producten en kan opgestuurd worden naar
hello@tuur.shop
.

4. In die mededeling moet u verplicht volgende informatie vermelden:

• Datum van order, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;
• Het ordernummer/referentienummer, dit kan u terugvinden op de bevestiging/factuur van de bestelling;
• Een opsomming van de producten die je wenst terug te sturen uit je bestelling;
• Uw naam en adres;
• Uw handtekening.

Vervolgens zal u met Tuur/Revor Group overeenkomen wanneer het Product opgehaald kan worden door de externe partij aangeduid door Tuur/Revor Group of ontvangt u een retourlabel om dit gratis te retourneren via een door Tuur/Revor Group aangeduide koerierdienst.

5. U bent verantwoordelijk voor waardeverminderingen van de Producten die voortvloeien uit de behandeling van de Producten die verder gaat dan wat nodig is om de aard, kenmerken en werking van de Producten vast te stellen. Tuur/Revor Group is gerechtigd om de kosten van de waardevermindering in verhouding tot de terugbetaling in rekening te brengen.